Doctors

Nhân sự phòng khám

Luôn nỗ lực hơn nữa để nâng cao hơn chất lượng khám và điều trị!

Dr. Nguyễn Tùng Bác sĩ nha khoa
Hồng Vinh Y sĩ nha khoa
Hải Yến Y sĩ nha khoa
Ngọc Lan Y sĩ nha khoa